FleetEye-Rail pro diesel-elektrické lokomotivy

FleetEye-Rail pro diesel-elektrické lokomotivy

Získejte komplexní přehled o provozu vaší flotily


 • Okamžitá kontrola spotřeby a tankování
 • Zamezení krádežím a jiným nežádoucím úbytkům paliva
 • Významné úspory díky nasazování výkonově adekvátních typů lokomotiv
 • Zpřesnění a usnadnění administrace provozu
 • Monitoring více než 30 provozních údajů…

 

Systém FleetEye-Rail pro sledování provozních parametrů a spotřeby diesel-elektrických lokomotiv tvoří základ produktové řady GX LOCO. Provozovateli umožňuje okamžitou a nepřetržitou kontrolu nejen nad polohou, ale především nad provozními parametry a spotřebou HDV. Jedná se o modulární systém, který lze rozšiřovat podle požadavků zákazníka. Řídící jednotka snímá data z více než 30 vstupů na lokomotivě včetně sond v nádrži, v reálném čase je dodává provozovateli a prostřednictvím dílčích i komplexních výstupů umožní rychlé a efektivní vyhodnocení provozu lokomotiv pro všechny úrovně řízení a správy vozového parku ve společnosti.

Systém FleetEye-Rail umožňuje sledování

a vyhodnocování těchto parametrů

 

 

 • GPS – pozice a čas 
 • Aktuální rychlost, maximální rychlost, ujetá vzdálenost
 • Zapnutí / Vypnutí spalovacího motoru
 • Měření doby běhu motoru
 • Měření doby běhu motoru ve výkonu
 • Měření výkonu trakčního generátoru
 • Měření spotřeby energie trakčních motorů
 • Identifikace prostoje se zapnutým motorem na volnoběh, jízda výběhem, jízda ve výkonu
 • Identifikace chyb (hlášení poruchy sdruženého hlásiče)
 • Měření stavu paliva v nádrži – spotřeba, čerpání paliva, krádež, úbytky
 • Přenos všech dat on-line prostřednictvím GPRS spojení se serverem
 • Měření teploty chladicí kapaliny motoru
 • Detekce rizika zamrznutí chladící kapaliny
 • Snímání tlaku oleje v motoru
 • Měření napětí na akumulátorech
 • Detekce nárazů
 • Přihlašování strojvedoucích
 • Připojení terminálu pro obsluhu HDV

 


Přínosy systému FleetEye-Rail pro dispečink:

 • Přehled o aktuálním stavu a poloze lokomotiv v reálném čase (ujetá dráha, poloha)
 • Optimalizace přepravních kapacit (množství a výkon nasazených lokomotiv)

Úspory a přínosy systému FleetEye-Rail v provozu:

 • Přehled o využití výkonu lokomotiv (analýza spotřeby, vytížení stroje)
 • Úspory v oblasti PHM (eliminace nadbytečných volnoběhů)
 • Kontrola nad čerpáním a spotřebou paliva (krádeže, úbytky) a online alarmová hlášení zvoleným uživatelům
 • Optimalizace plánování tankování
 • Možnost přesného vyhodnocení práce strojvedoucích


Úspory a přínosy systému FleetEye-Rail pro údržbu:

 • Kontrola nad technickým stavem lokomotivy (měření teploty motoru, snímání tlaku oleje, měření trakčního výkonu)
 • Prevence větších škod na HDV díky vhodně nastaveným alarmům kompetentním osobám
 • Optimalizace při plánování servisních úkonů a oprav

Přínosy systému FleetEye-Rail pro controlling:

 • Možnost vyhodnocovat provoz lokomotiv z hlediska jejich využití (rozlišení prostojů a výkonu)
 • Rychlé a efektivní vyhodnocení provozu pro všechny úrovně řízení a správy HDV