Monitoring železniční a kolejové dopravy

Elektronická zařízení pro monitoring polohy, spotřeby paliva a provozních parametrů drážních vozidel

 

Monitoring a jeho přínosy

Monitorování drážních a kolejových vozidel prostřednictvím systému FleetEye neznamená jen okamžitou kontrolu nad polohou lokomotivy, vagónu nebo podbíječky. Díky sofistikovanému sběru dat a jeho následnému zpracování v podobě praktických výstupů umožní provozovateli především rychlé a efektivní vyhodnocení provozu pro všechny úrovně řízení a správy vozového parku.
Využití systému FleetEye:
  • on-line přehled o aktuálním stavu a poloze flotily drážních vozidel
  • okamžitá kontrola nad čerpáním a spotřebou paliva drážních vozidel
  • zamezení nežádoucím úbytkům a krádežím paliva
  • eliminace zbytečných jízd a prostojů lokomotiv
  • přehled o využití výkonu lokomotiv
  • používání výkonově adekvátních typů lokomotiv
  • kontrola nad technickým stavem lokomotivy
  • úspory na údržbě a opravách
  • zvýšená produktivita a bezpečnost práce
Systém FleetEye je kompletně navržen a schválen pro provoz na drážních vozidlech a součástí jeho dodání je schválení podle legislativy příslušné země. Proces schvalování je zcela v naší kompetenci, stejně jako jeho montáž včetně potřebných certifikací.

Proč monitoring od GX Corpfin

5
produktových řad
15
let zkušeností
850
instalací monitoringu
na lokomotivách
5000
instalací monitoringu
pro železniční vozy

 

Reference