FleetEye-Mechanization pro drážní mechanizaci

FleetEye-Mechanization pro drážní mechanizaci

Komplexní sledování provozu drážní mechanizace

 

 • Okamžitá kontrola spotřeby a tankování
 • Zamezení krádežím a jiným nežádoucím úbytkům paliva
 • On-line přehled nad vykonanou prací stroje
 • Zpřesnění a usnadnění administrace provozu

 

Systém FleetEye-Mechanization je určen pro monitorování kolejové mechanizace. Řešení FleetEye-Mechanization je možno nasadit na širokou škálu drážní mechanizace od automatické strojní podbíječky přes kolejový jeřáb až po dvoucestný bagr. Jejich provozovatelům pak umožňuje nejen přesný přehled o poloze vozidla, ale také o chodu motoru, výkonu stroje či stavu paliva v nádrži a dalších provozních parametrech.

Systém FleetEye-Mechanization je nasazen na širokém spektru kolejové mechanizace, pro příklad uvádíme vybrané snímané parametry u automatické strojní podbíječky:

 

 

 • GPS – pozice vozidla, čas a směr pohybu 
 • Registrace času začátku a konce každého výkonu 
 • Čas zapnutí / vypnutí spalovacího motoru
 • Měření doby běhu spalovacího motoru (motohodiny)
 • Snímání otáček spalovacího motoru
 • Měření stavu paliva v nádrži – spotřeba, čerpání paliva, krádež, úbytky
 • Snímání aktivity podbíjení a měření doby podbíjení
 • Měření napětí baterií stroje
 • Přenos všech dat on-line prostřednictvím GPRS spojení se serverem

 


Přínosy systému FleetEye-Mechanization pro dispečink:

 • Přehled o aktuálním stavu a poloze strojů v reálném čase (ujetá dráha, poloha)
 • Optimalizace kapacit (množství a výkon nasazených strojů)

Úspory a přínosy systému FleetEye-Mechanization v provozu:

 • Přehled o práci stroje (analýza spotřeby, délka podbíjeného úseku, vytížení stroje, nadbytečné volnoběhy)
 • Úspory v oblasti PHM (eliminace nadbytečných volnoběhů)
 • Kontrola nad čerpáním a spotřebou paliva (krádeže, úbytky) a online alarmová hlášení zvoleným uživatelům
 • Optimalizace plánování tankování
 • Možnost přesného vyhodnocení práce posádky stroje


Úspory a přínosy systému FleetEye-Diesel pro údržbu:

 • Kontrola nad technickým stavem stroje (měření teploty motoru, snímání tlaku oleje, počitadlo motohodin)
 • Prevence větších škod na stroji díky vhodně nastaveným alarmům kompetentním osobám
 • Optimalizace při plánování servisních úkonů a oprav

Přínosy systému FleetEye-Mechanization pro controlling:

 • Možnost vyhodnocovat provoz strojů z hlediska jejich využití (rozlišení prostojů a výkonu)
 • Přesná kalkulace zakázek
 • Rychlé a efektivní vyhodnocení provozu kolejové mechanizace pro všechny úrovně řízení společnosti