FleetEye-Diesel pro motorové jednotky a soupravy

FleetEye-Diesel pro motorové jednotky a soupravy

Všechny informace o provozu v reálném čase na jednom místě

 

 • Okamžitá kontrola spotřeby a tankování
 • Zamezení krádežím a jiným nežádoucím úbytkům paliva
 • Kontrola nad technickým stavem lokomotiv
 • Zpřesnění a usnadnění administrace provozu
FleetEye-Diesel je řešení pro dieselové motorové jednotky, motorové vozy a soupravy s mechanickým přenosem výkonu. Systém je připraven na snímání parametrů i ze dvou dieselových motorů a několika naftových nádrží, a to i v případě, že jsou pohonné agregáty umístěny v různých vozech soupravy.

Systém FleetEye-Diesel umožňuje sledování
a vyhodnocování těchto parametrů:

 

 

 • GPS – pozice a čas 
 • Aktuální rychlost, maximální rychlost, ujetá vzdálenost
 • Zapnutí / Vypnutí spalovacího motoru
 • Otáčky spalovacího motoru
 • Měření doby běhu motoru
 • Měření doby běhu motoru ve výkonu
 • Identifikace prostoje se zapnutým motorem na volnoběh, jízda výběhem, jízda ve výkonu
 • Běh agregátu motoru
 • Porucha motoru
 • Měření stavu paliva v nádrži – spotřeba, čerpání paliva, krádež, úbytky
 • Přenos všech dat on-line prostřednictvím GPRS spojení se serverem
 • Měření teploty motoru
 • Detekce rizika zamrznutí chladící kapaliny
 • Snímání tlaku oleje
 • Měření napětí na akumulátorech
 • Akcelerometr – detekce nárazů
 • Přihlašování strojvedoucích
 • Připojení terminálu pro obsluhu HDV

 


Přínosy systému FleetEye-Rail pro dispečink:

 • Přehled o aktuálním stavu a poloze lokomotiv v reálném čase (ujetá dráha, poloha)
 • Optimalizace přepravních kapacit (množství a výkon nasazených lokomotiv)

Úspory a přínosy systému FleetEye-Diesel v provozu:

 • Přehled o využití výkonu lokomotiv (analýza spotřeby, vytížení stroje)
 • Úspory v oblasti PHM (eliminace nadbytečných volnoběhů)
 • Kontrola nad čerpáním a spotřebou paliva (krádeže, úbytky) a online alarmová hlášení zvoleným uživatelům
 • Optimalizace plánování tankování
 • Možnost přesného vyhodnocení práce strojvedoucích


Úspory a přínosy systému FleetEye-Diesel pro údržbu:

 • Kontrola nad technickým stavem lokomotivy (měření teploty motoru, snímání tlaku oleje, měření trakčního výkonu)
 • Prevence větších škod na HDV díky vhodně nastaveným alarmům kompetentním osobám
 • Optimalizace při plánování servisních úkonů a oprav

Přínosy systému FleetEye-Diesel pro controlling:

 • Možnost vyhodnocovat provoz lokomotiv z hlediska jejich využití
 • Přesná kalkulace zakázek
 • Rychlé a efektivní vyhodnocení provozu pro všechny úrovně řízení a správy HDV