Monitoring železniční kolejové dopravy

Elektronická zařízení pro monitoring polohy, spotřeby paliva a provozních parametrů drážních vozidel

Monitorování hnacích drážních kolejových vozidel je naší nosnou aktivitou. První generaci řešení pro monitorování diesel-elektrických lokomotiv jsme vyvinuli v roce 2005. Naším cílem je poskytovat vysoce specializovaná řešení v oblasti monitorování železničních kolejových vozidel. Nabízíme standardizovaná i projektová řešení na míru potřebám našich zákazníků v této oblasti. Snažíme se neustále vylepšovat stávající řešení a při jeho vývoji aktivně spolupracovat se zákazníkem. Systémy FleetEye jsou schváleny podle legislativy příslušné země a proces schvalování je zcela v naší kompetenci, stejně jako jeho montáž včetně potřebných certifikací.
FleetEye - nepřeberné množství nástrojů pro správu a řízení provozu železničních kolejových vozidel

REFERENCE