Produkty – staré

Produktové řady

Systém FleetEye-Rail pro dieselové lokomotivy s elektrickým přenosem výkonu tvoří základ produktové řady GX LOCO. Jedná se o modulární systém, který lze rozšiřovat podle požadavků zákazníka. Řídící jednotka snímá data z více než 30 vstupů na hnacím drážním vozidle včetně sond v nádrži, v reálném čase je dodává zákazníkovi a prostřednictvím dílčích i komplexních výstupů umožní rychlé a efektivní vyhodnocení provozu lokomotiv pro všechny úrovně řízení a správy vozového parku ve společnosti.

Řešení připravené na míru pro dieselové motorové jednotky, motorové vozy a soupravy s mechanickým přenosem výkonu. Systém je připraven na snímání parametrů i ze dvou dieselových motorů a několika naftových nádrží a to i v případě, že jsou pohonné agregáty umístěny v různých vozech soupravy.

FleetEye-Electric je elementární řešení pro naše zákazníky, kteří chtějí vidět všechny lokomotivy v jednom systému bez rozdílu trakce. Díky FleetEye-Electric mohou v reálném čase sledovat pohyb, rychlost a kilometrický proběh elektrických lokomotiv.

V reakci na potřeby našich zákazníků jsme vyvinuli produkt FleetEye-Mechanization pro monitorování kolejové mechanizace. Řešení FleetEye-Mechanization je možno nasadit na širokou škálu drážní mechanizace od automatické strojní podbíječky až po dvoucestný bagr. Jejich provozovatelům pak umožňuje nejen přesný přehled o poloze vozidla, ale také o chodu motoru, výkonu stroje či stavu paliva v nádrži a dalších provozních parametrech.

Řešení pro vlastníky i provozovatele železničních vagónů umožní jednoduše a efektivně sledovat polohu a kilometrický proběh vozů po celém světě. Snadná instalace, přenositelnost zařízení i nenáročnost údržby vyžadující pouze výměnu baterií, zajistí všem držitelům vagónů okamžitý a snadný přehled nad jejich vozovým parkem.

MONITORING A JEHO PŘÍNOSY

Monitorování drážních a kolejových vozidel prostřednictvím systému FleetEye neznamená jen okamžitou kontrolu nad polohou lokomotivy, vagónu nebo podbíječky. Díky sofistikovanému sběru dat a jeho následnému zpracování v podobě praktických výstupů umožní provozovateli především rychlé a efektivní vyhodnocení provozu pro všechny úrovně řízení a správy vozového parku.

Využití systému FleetEye:
  • on-line přehled o aktuálním stavu a poloze flotily drážních vozidel
  • okamžitá kontrola nad čerpáním a spotřebou paliva drážních vozidel
  • zamezení nežádoucím úbytkům a krádežím paliva
  • eliminace zbytečných jízd a prostojů lokomotiv
  • přehled o využití výkonu lokomotiv
  • používání výkonově adekvátních typů lokomotiv
  • kontrola nad technickým stavem lokomotivy
  • úspory na údržbě a opravách
  • zvýšená produktivita a bezpečnost práce

Systém FleetEye je kompletně navržen a schválen pro provoz na drážních vozidlech a součástí jeho dodání je schválení podle legislativy příslušné země. Proces schvalování je zcela v naší kompetenci, stejně jako jeho montáž včetně potřebných certifikací.

PROČ MONITORING OD GX CORPFIN

více než 13 let zkušeností s monitorováním HDV

více než 700 instalací

vlastní vývoj, výroba, montáž i servis

individuální přístup k řešení potřeb zákazníků