Monitoring železniční a kolejové dopravy

GX Loco - zaměřeno na maximální efektivitu

 

Železniční dopravci často postrádají nástroj, který jim umožňuje kontrolovat provozní stav, plánovat a řídit výkony dopravních služeb a svých přeprav.

 

Řešení GX Loco je určené speciálně pro monitorování drážních vozidel a jejich komplexní správu.

Všem pracovníkům na jednotlivých úrovních kontroly a řízení železniční dopravy výrazně zjednodušuje práci a zabezpečuje přehled na základě přesných prokazatelných dat, zaznamenávaných a vyhodnocovaných monitorovacím systémem. S využíváním GX Loco máte pod drobnohledem nejen on-line polohu a pohyb lokomotiv, ale především, provozní zdroje a palivo…

Spolehlivé řešení

GX Loco poskytuje přesné záznamy, užitečné reporty, alarmová hlášení jak pro dispečink, provoz, údržbu, tak i pro management společnosti. Jde o spolehlivé řešení, které slouží pro zefektivnění provozu a optimalizaci dopravních výkonů. Pokud se váš vozový park skládá z více typů drážních vozidel, získáte monitorovací systém, který zajišťuje přehled na jednom místě s jednotnými a komplexními výstupy a využíváním na všech úrovních společnosti, které souvisí se správou vozového parku.